Vi beskytter dine personoplysninger

Focus Pensionsrådgivning ApS registrerer kun personoplysninger, hvis de er nødvendige, og vi behandler de personlige oplysninger, vi får, med stor respekt og i overensstemmelse med reglerne.

Reglerne for beskyttelse af personoplysninger er beskrevet i EU’s Databeskyttelsesforordning GDPR (General Data Protection Regulation), som træder i kraft den 25. maj 2018 i hele EU, og altså også i Danmark.

Herunder kan du læse om, hvad vi registrerer, og hvordan vi behandler dine oplysninger.

Hvilke typer oplysninger registrerer Focus Pensionsrådgivning ApS om mig?

For at kunne oprette dig som kunde og hjælpe og rådgive dig bedst muligt kan vi have brug for at registrere disse typer af personoplysninger om dig:

 • Stamoplysninger, fx kontaktoplysninger og familieforhold
 • Cpr-nummer
 • Oplysninger om dine produkter og dit kundeforhold hos os
 • Oplysninger om dit erhverv og din arbejdsplads
 • Finansielle oplysninger, fx bankoplysninger og skatteinformation – hvis relevant for rådgivningen.
Hvorfor registrerer og behandler Focus Pensionsrådgivning ApS oplysninger om mig?

Vi skal grundlæggende bruge dine personoplysninger for at kunne:

 • Oprette dig som kunde og rådgive dig om dine produkter i Skandia
 • Vedligeholde dit kundeforhold
 • Orientere dig om Skandias produkter og tiltag i Focus Pensionsrådgivning ApS (markedsføring)
 • Når vi indhenter oplysninger om dig, vil vi altid fortælle dig, hvilke formål oplysningerne skal bruges til.
Hvor stammer mine personoplysninger fra?

De oplysninger, vi registrerer om dig, kan komme fra forskellige kilder:

 • Dig selv
 • Din arbejdsgiver, hvis din ordning fx er tegnet igennem din arbejdsplads
 • Vores samarbejdspartner Skandia, som administrerer din ordning
Hvor længe gemmer Focus Pensionsrådgivning ApS mine oplysninger?

Vi opbevarer dine oplysninger i 10 år, efter at du er holdt op med at være kunde i Focus Pension & Rådgivning ApS. Det sker med baggrund i forældelsesreglerne.

Hvorfor må Focus Pensionsrådgivning ApS registrere og behandle oplysninger om mig?

Vi registrerer personoplysninger om dig for at kunne opfylde din aftale med os, det vil sige oprette dig som kunde, administrere din ordning og hjælpe og rådgive dig bedst muligt.

Hvem kan mine oplysninger blive delt med?

Vi kan have behov for at dele oplysninger om dig med andre, men kun i det omfang, det er nødvendigt, og kun de relevante oplysninger i det enkelte tilfælde.

Som udgangspunkt deler vi kun oplysninger, hvis det er nødvendigt for at kunne opfylde vores aftale med dig.

Vi deler dog også oplysninger, hvis vi har en forpligtelse til det ifølge lovgivningen – fx i forbindelse med kontrol af evt. hvidvaskning – ligesom det kan forekomme, hvis vi har en legitim og berettiget interesse. Det kan fx være i forbindelse med kundetilfredshedsmålinger.

Der kan være behov for at dele oplysninger med fx:
 • Din arbejdsgiver, hvis din ordning fx er tegnet igennem din arbejdsplads
 • Skandia, som er leverandør af din pensionsordning
Hvilke rettigheder har jeg?

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

 • Ret til at se oplysninger (indsigtsret):
  Du har ret til at se de oplysninger, som vi behandler om dig.
 • Ret til berigtigelse (rettelse):
  Du har ret til at få rettet forkerte oplysninger om dig selv.
 • Ret til sletning:
  I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning. Det gælder dog ikke oplysninger, som er nødvendige for, at vi kan administrere din pensionsordning eller forsikring, så længe du er kunde hos os.
 • Ret til begrænsning af behandling:
  Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke eller fx med henblik på at behandle et krav fra din side.
 • Ret til indsigelse:
  Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.
 • Ret til at få sendt dine oplysninger til dig selv eller en anden dataansvarlig (fx et andet pensionsselskab):
  Du har i visse tilfælde ret til at få en fil med dine personoplysninger hos os i et almindeligt anvendt digitalt format samt at få overført disse personoplysninger fra os til en anden dataansvarlig.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Hvordan kontakter jeg jer?

Focus Pensionsrådgivning ApS har ansvaret for registreringen og behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig.

Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Focus Pensionsrådgivning ApS

Rådhustorvet 4A, 4760 Vordingborg

CVR-nr.: 37540757
Telefon: 53588231
Email: kontakt@focuspension.dk

Hvad kan jeg gøre, hvis jeg er utilfreds med Focus Pensionsrådgivning ApS’ behandling af mine oplysninger?

Hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på, opfordrer vi dig til at kontakte os på telefon 53588231.

Du har også ret til at indgive en klage til Datatilsynet. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.