Fakta om Focus Pensionsrådgivning ApS

Ifølge lovgivningen skal vi orientere dig om en række forhold, før vi rådgiver dig, blandt andet om hvem vi er, hvor vi bor, hvordan du kan klage over afgørelser m.m. Så her er en række fakta:

Focus Pensionsrådgivning ApS er forsikringsformidler. Focus Pensionsrådgivning ApS er beliggende på Nyrådsporten 16, 4760 Vordingborg.

Vi er optaget i Finanstilsynets offentlige register over virksomheder, der har fået tilladelse som forsikringsformidlere. Tilladelse og registrering kan bekræftes i Finanstilsynets register, der kan findes på finanstilsynet.dk.

Focus Pensionsrådgivning ApS handler på vegne af pensionsselskabet AP Pension, CVR-nr. 18530899.

Vi yder rådgivning om de forsikringsprodukter, som vores samarbejdspartner AP Pension, og rådgivningen sker på baggrund af en personlig udfærdiget behovsanalyse.

Pensionsordningen samt forsikringsdækninger oprettes i:

AP Pension
Østbanegade 135
2100 København Ø
CVR-nr. 18530899

Aflønning

Focus Pensionsrådgivning ApS modtager provision AP Pension for udført arbejde.

Ejerforhold og indflydelse

Focus Pensionsrådgivning ApS har ikke en direkte eller indirekte andel på 10 procent eller mere af stemmerettighederne eller kapitalen i noget forsikringsselskab. Og ingen forsikringsselskaber har en direkte eller indirekte andel på 10 procent eller mere af stemmerettighederne eller kapitalen i Focus Pension & Rådgivning ApS.

Klager over Focus Pensionsrådgivning ApS

Hvis du vil klage, har du mulighed for at klage til Finanstilsynet. Du kan læse mere om, hvordan du kan klage på Finanstilsynets hjemmeside.