På mødet gennemgår du og pensionsrådgiveren pensionsordningen. Med udgangspunkt i offentlige ydelser og evt. bestående aftaler, sammensættes pensionsordningen efter dine ønsker og behov.

Når din pensionsordning oprettes, er der tre overordnede valg, du skal træffe:

  1. Hvordan du vil have din pensionsopsparing til at vokse.
  2. Hvordan du vil have din pension udbetalt.
  3. Er du forsikret korrekt i forhold til dine behov.

Inden mødet er det derfor vigtigt, at du:

Finder de nødvendige papirer frem på f.eks.:

  • bestående pensionsaftale (husk policenr.)
  • andre pensionsopsparinger. F.eks. i bank eller sparekasse
  • andre livsforsikringer og invalidepensioner
  • cpr. nr. på samlever til begunstigelse

Mange af disse oplysninger kan du finde på Pensionsinfo.dk, hvor du kan logge på via dit Nem ID. Medbring gerne dit Nem ID til mødet, så kan du og pensionsrådgiveren logge ind og finde de nødvendige oplysninger.

Det er en god ide at du drøfter med din familie, hvilke forventninger de har til pensionsordningen, hvis du skulle miste erhvervsevnen eller dø, før du bliver pensioneret:
F.eks.: Kan I beholde bilen og huset m.v., hvis en af jer bliver syg eller dør?
Eller: Hvor mange penge, i forhold til din nuværende løn, ønsker du at have til rådighed som pensionist?

En god metode er at konsultere familiens budgetskema. Her er opgaven så at vurdere, hvor mange af de faste udgifter man har i dag, der vil falde væk eller kunne spares som pensionist.